Leerlingen helpen Bosgroep met gemeentebos

  • 17 januari 2020

Op woensdag 22 januari 2020 ruilen de derdejaars van gemeentelijke basisschool De Rekke het klaslokaal even voor de natuur! Ze planten er een nieuwe, inheemse bosrand rond het gemeentebos in Hoevenen en zetten zo de omvorming in van een verwaarloosde kerstbomenplantage richting een waardevol buurtbos.

Het bos werd in 2017 aangekocht door de gemeente met als doel de groene long van Hoevenen te ontsluiten voor recreatie. Er was al gedurende 20 jaar geen beheer meer uitgevoerd en de aangeplante sparren staan dan ook zeer dicht op elkaar. Waar voldoende licht viel tussen de sparren, ging de natuur ongestoord haar gang, met een wildgroei van berk, bramen en Amerikaanse vogelkers tot gevolg.
Omdat het bos letterlijk uit zijn voegen barstte, besliste de gemeente Stabroek in samenwerking met Bosgroep Antwerpen Noord om als eerste beheermaatregel en strook van 15 m rondom het bos te laten vellen en te vervangen door een gordel van inheemse struiken en lage bomen. Dit zal de veiligheid rond het bos en op het toekomstige fietspad ten goede komen, maar ook de biodiversiteit een duwtje in de rug geven.

Samen met buurtbewoners, de milieuraad en met ondersteuning van Bosgroep Antwerpen Noord, zullen de leerlingen bijna 2000 plantjes in de grond steken.

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 22 januari 2020 van 9u00 tot 15u00

Waar: Gemeentebos Hoevenen: Molenweg Stabroek

Programma:
9u00                     Aankomst leerlingen + praktische toelichting door Bosgroep. 
9u30 - 11u00       Plantactie leerlingen De Rekke
12u30 – 15u00     Afwerken aanplant met hulp van buurtbewoners en milieuraad
15u00                   Afsluitend woordje door Burgemeester Rik Frans
 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België