Burgerzaken

De dienst bevolking en de dienst burgerlijke stand vormen samen de dienst burgerzaken. Als burger kom je met deze dienst het meest in contact.

Op deze dienst kan je terecht voor adreswijzigingen, identiteitskaarten, rijbewijzen, geboorte, huwelijk, echtscheiding, …

Hier melden niet-Belgen zich aan voor hun verblijfsvoorwaarden. Vreemdelingenzaken werkt steeds na een telefonische afspraak, T 03 210 11 13 of 15. 

Ook het strafregister vind je hier.  In het strafregister wordt de informatie over je veroordelingen en minnelijke schikkingen van de rechtbanken bijgehouden. Hier kan je steeds een uittreksel van aanvragen.

De dienst burgerzaken is ook belast met het beheer van de begraafplaatsen. Dit is het toepassen van de verschillende procedures, voorzien in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (aanvragen concessies, naamplaatjes, rouwkamer, ontruiming na de wettelijke grafrust, verwaarlozing en andere klachten).

Contact

Burgerzaken
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België