Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Indien thuisblijven geen optie meer is en je niet de financiële mogelijkheid hebt om een woonzorgcentrum te bekostigen, dan kan je via de sociale dienst een tussenkomst vragen.

Doelgroep

Voor wie voor zijn opname was ingeschreven in het bevolkingsregister te Stabroek.

Voorwaarden

Je inkomen is ontoereikend om het woonzorgcentrum te bekostigen.

Procedure

Je kan je vraag stellen aan de maatschappelijk assistent tijdens de intake momenten. Tijdens dit gesprek zal u gevraagd worden een aantal documenten te bezorgen binnen een bepaalde termijn. Deze documenten dienen om een sociaal/financieel onderzoek te verrichten, de maatschappelijk assistent zal dus nagaan of je voldoet aan de voorwaarden.

Het BCSD zal een beslissing nemen op basis van dit sociaal/financieel onderzoek.

Bij goedkeuring wordt er steeds nagegaan of je wettelijke onderhoudsplichtigen een bijdrage dienen te betalen.

 

LET OP!

  • Er mag geen opzettelijke verarming worden vastgesteld.
  • Indien je een eigen woning bezit, zal lokaal bestuur hierop een hypotheek leggen.

Nodig

Elke vraag en elke situatie is anders. Daarom is het moeilijk om op voorhand een gesprek voor te bereiden. Wat je wel kan meenemen zijn de volgende zaken:

  • Identiteitskaart
  • Pin-code van je identiteitskaart
  • Rekeninguittreksels en/of bankaart met cardreader (voor een opname vragen we 5 jaar terug te gaan).

Uiteraard zal je tijdens het intakegesprek de nodige instructies krijgen over de stappen die je dient te ondernemen.

Contact

Sociale dienst
Sociaal huis
Kerkstraat 35
2940 Stabroek
België