Nieuwe gezichten in de gemeenteraad

  • 30 januari 2020

De samenstelling van de gemeenteraad werd in januari gewijzigd. Het betreft een tijdelijke wijziging.

Raadslid Isabella Wouters (Open VLD) is door een ouderschapsverlof gedurende 3 maanden verhinderd haar mandaat in de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de sociale dienst uit te oefenen.

Voor de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt zij tot en met de zitting van maart vervangen door Sandy Bellengé (Open VLD) uit de Grote Molenweg. Voor het bijzonder comité wordt Isabella Wouters, eveneens voor 3 maanden, vervangen door Katleen De Backer (Open VLD) uit de Van De Wouwersteeg. De vervangers legden in de gemeenteraad van 27 januari de eed af en werden aangesteld. Isabella Wouters neemt haar mandaten terug op in de maand april 2020.

Contact

Secretariaat
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België