Nieuwe inwoners

Eenmaal per jaar worden de nieuwe inwoners uitgenodigd door de burgemeester, de schepenen en de leden van de gemeenteraad voor een kennismaking en een korte uiteenzetting over de gemeente. De gemeentelijke diensten stellen hun dienstwerking voor. De uitnodiging geldt voor alle leden van het gezin.
 
Enkele praktische feiten:

  • Stabroek is gelegen in de provincie Antwerpen, ten noorden van de stad Antwerpen, vlak aan de Antwerpse haven en is de grensgemeente van Kapellen, Ekeren, Antwerpen, Berendrecht, Putte (Woensdrecht, NL). Stabroek fuseerde in 1978 met de voormalige gemeente Hoevenen.

  • Stabroek heeft 3 woonwijken en het landelijk groen met wandelbossen vind je op de grens met Nederland, in Stabroek aan de rand van het centrum en binnenkort in Hoevenen.

  • Stabroek bestond in 2008 exact 750 jaar, de deelgemeente Hoevenen is nog een aantal jaar ouder.

  • De personenbelasting bedraagt 6,5 % en de opcentiemen onroerende voorheffing zijn vastgesteld op 755.

  • Stabroek passeerde de kaap van 18000 inwoners in 2010. De kinderopvang is zeer goed uitgebouwd. Er zijn 4 lagere scholen en 2 middelbare scholen.

  • Stabroek is 2149 ha groot. In de 3 woonkernen: bakkers, slagers en de bekende supermarkten.

  • Stabroek heeft een zeer dynamisch en actief verenigingsleven. Ook de folklore heeft elk jaar een hoogdag tijdens de carnavalperiode met het gansrijden in Stabroek én Hoevenen.

  • Stabroek is goed bereikbaar, al gaat het wat trager in de centra. Er zijn 2 gewestwegen, de N111 en de N114. Ook de snelweg A12 is dichtbij, met op- en afritten te Stabroek en Hoevenen (Leugenberg te Ekeren).

  • In 2006 werd de gemeente bekroond met de prijs van de milieuvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. De criteria in dit onderzoek waren, het belang aan meer bos, het autoluw maken van gemeente- en stadscentra, het ruimtelijk structuurplan, het inzetten van een duurzaamheidsambtenaar, de riolerings- of zuiveringsgraad en de mate van de hoeveelheid restafval per inwoner, etc. Een hele prestatie van onze gemeente en inwoners!

  • Stabroek is voor de ruimtelijke ordening een ontvoogde gemeente sinds 1 januari 2006, wat wil zeggen dat het college van burgemeester en schepenen autonoom kan beslissen over de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning.  Het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar hoeft dan niet meer te worden ingewonnen. Om recht te hebben tot deze benoeming volgens de procedure van het decreet ruimtelijke ordening, heeft de gemeente aan vijf voorwaarden voldaan (het opmaken van een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een conform verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister, een register van de onbebouwde percelen en het inzetten van een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar). Stabroek was de eerste gemeente in de provincie Antwerpen die aan deze voorwaarden kon beantwoorden en de derde gemeente in Vlaanderen.

 
Heb je een specifieke vraag, stel deze in een mail gemeente@stabroek.be
 

Contact

Onthaal
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 568 80 80
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Warning 1 mei gesloten