Nieuwe verkeersafwikkeling Eduard De Beukelaerlaan

  • 6 december 2019

Er is gestart met de uitvoering van het RUP Schoem. Hiervoor werd een nieuwe straat aangelegd, de August Huybrechtslaan.
Voor een vlotte verkeersdoorstroming in heel de wijk wordt er een nieuwe verkeersafwikkeling ingevoerd vanaf 18 november 2019.

De nieuwe verkeerssituatie is:

 

1) Er wordt enkele richting ingevoerd in de volgende straten:

- in de August Huybrechtslaan tussen de Kerkstraat (BN114) en de Eduard De Beukelaerlaan, met als toegelaten rijrichting van Kerkstraat tot aan de Eduard De Beukelaerlaan.

- in de Eduard De Beukelaerlaan tussen de August Huybrechtslaan en Eduard De Beukelaerlaan 12 met als toegelaten rijrichting van August Huybrechtslaan naar huisnummer 12.

- in de Eduard De Beukelaerlaan tussen het hoekpand Eduard De Beukelaerlaan 14 en Kerkstraat met als toegelaten rijrichting van Eduard De Beukelaerlaan naar de N114.

Op deze manier kan er enkel langs de August Huybrechtslaan ingereden worden en langs de Eduard De Beukelaerlaan uitgereden worden. Deze maatregelen gelden niet voor fietsers.

2) Er wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de August Huybrechtslaan van Eduard De Beukelaerlaan tot de Pieter Jozef Tijsmanslaan aan de kant van de pare huisnummers.

3) In de gehele wijk geldt een zonale snelheidsbeperking van 30 km/u en een zonaal parkeerregime, tenzij anders aangeduid, waarbij het parkeren tot maximaal 3.5 ton toegelaten is. 

Om de fietsers te beschermen zullen er in de Eduard De Beukelaerlaan langs beide zijden van de straat paaltjes geplaatst worden bij de aansluiting met de N114 (Kerkstraat), dit gekoppeld aan een fietssuggestiestrook. Op deze manier wordt het visueel ook duidelijk dat dit een enkele richting straat is en wordt foutief afslaan fysiek onmogelijk gemaakt.

Situatieschets:

Ed De Beuckelaerlaan
Mobiliteit
Gemeentehuis, dienst gemeentewerken
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België