Project Dorpsstraat/Laageind

Stand van zaken juli 2020

Projectwebsite

Volg de heraanleg op de website van wegen en verkeer (AWV)

Nieuwsbrief

Schrijf in op e-nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Subsidie afkoppeling

Aanvraagformulier afkoppelingswerken Noordbeek fase 2 + 3 (Laageind + Dorpsstraat)

Hoofdwerken vanaf eind april 2020 - zomer 2021

De riolerings- en wegeniswerken zijn gestart in april 2020. De hoofdwerken worden in verschillende fases uitgevoerd om de werken zo vlot en efficiënt mogelijk uit te voeren en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De exacte timing van de fasering kan je volgen op de projectwebsite van wegen en verkeer. 

De grote lijnen van de fasering zijn als volgt:

  • Starten aan zuidkant en kant A12.

  • Eens voorbij Abtsdreef werken aan beide kanten (geschrankt).
  • Fases van steeds ongeveer een maand.

Bereikbaarheid - principes tijdens hoofdwerken:

  • Tijdens de hoofdwerken blijft er steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk. Rijrichting is van de A12 richting de Grote Molenweg.
  • Verkeer richting de A12 wordt omgeleid via Oud Broek.
  • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers (tijdelijk fietspad) en voetgangers (sommige werfzones zijn verboden voor voetgangers).

Bereikbaarheid en minder-hinder: 

  • Toegang naar bedrijven/scholen/winkels wordt individueel bekeken => oplossingen op maat (vb. naar draaicirkels, aantal inritten per locatie…). Contacteer de bereikbaarheidsmanager hiervoor 0468 035 384 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
  • Onmiddellijk aanvullen van sleuven
  • Afvalophaling via centrale punten in Dorpsstraat en Laageind

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België

Volg de hinder op de voet op onze facebookpagina

stabroek mobiel facebook