Ontwerp circulatieplan wijk Witven slecht onthaald

  • 23 april 2021

Tijdens de online sessie was het de bedoeling om de suggesties die tot stand zijn gekomen op basis van onafhankelijk onderzoek én input van bewoners uit eerdere participatiemomenten, toe te lichten en af te toetsen. De voorstellen werden door deelnemende inwoners niet goed bevonden. Conclusie is dat het huidig ontwerp wordt afgevoerd en niet wordt uitgeprobeerd met een proefopstelling. We herbeginnen.

We geven ter informatie nog eens mee welk traject we reeds doorlopen hadden en hoeveel mensen er telkens aanwezig waren. Een eerste stap was een telling van het aantal voertuigen dat de wijk doorkruist. Hieruit bleek dat er meer dan 2.000 auto’s doorheen de wijk rijden die hier niet wonen. Dit bleek sluipverkeer uit de ons omringende gemeenten. Deze problematiek neemt toe en zal na de coronacrisis alleen meer druk zetten op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Na de telling hebben we in januari het InBeeld-platform drie weken opengesteld, waarop we maar liefst 488 reacties ontvingen. Op het volgende participatiemoment waren 50 aanwezigen en werden voorkeuren en oplossingsrichtingen afgetoetst. Na deze verkennende stappen hebben we met 30 mensen in kleine werksessies intensief gewerkt rond de invulling van een mogelijk circulatieplan. 

We hebben twee bewonersbrieven huis-aan-huis bezorgd in elke brievenbus van de wijk tussen Hoge Weg, Parijse Weg, Krekelberg en Molenstraat. Welke straten in deze wijk zijn ingedeeld kan je op onze projectpagina 3050 nagaan. Een huis-aan-huis bedeling voor deze wijk bedraagt 2550 exemplaren. Verder hebben we dit via verschillende kanalen en sociale media bekend gemaakt. Het spijt ons dat velen aangeven dat jullie dit niet hebben ontvangen/opgevangen. De verdeling gebeurde echter 2 keer op identieke manier door onze medewerkers die de wijk goed kennen. We hebben geen reden om te twijfelen aan deze uitvoering.

Naar aanleiding van de reacties van afgelopen dagen gaan we dit herbekijken.  We trekken hieruit onze conclusies en gaan hier ook naar handelen. De verkeersproblematiek aanpakken in de wijk blijft wel ons hoogste doel. Het invulformulier op de projectpagina wordt goed ingevuld en levert zeer bruikbare elementen op. We vragen wel om dit op een constructieve en oplossingsgerichte manier te doen. 

We herbeginnen en zoeken een oplossing waarin de overgrote meerderheid zich kan vinden. We blijven ijveren voor een verkeersleefbare en veilige wijk maar met maatregelen die draagvlak vinden binnen jullie wijk. Vandaar ook het participatief proces. We gaan als bestuur terug aan de slag om jullie zorgen, suggesties en voorstellen te bekijken en te verwerken in een nieuw alsook aanvaardbaar voorstel. 

Wij hopen de wijk zo snel mogelijk te informeren over het vervolgtraject.