Open brief professor Derave (UGent)

  • 17 maart 2020

Elke dag worden de Corona maatregelen aangescherpt. Burgemeester Rik Frans: ‘we proberen het allemaal te communiceren aan onze bevolking. Volg de nationale berichtgeving op televisie of radio. We zien een goede opvolging in onze gemeente, maar helaas ook nog burgers die het nog niet goed begrepen hebben. Respecteer de hygiënemaatregelen en de afstand tegenover mekaar, dit is cruciaal. Respecteer de gedragsbeperkingen die onze winkeliers opleggen. Respecteer onze gezondheidswerkers. We lanceren deze week nog een coördinatie voor de mensen die hulp nodig hebben en rekenen op solidariteit. Later deze week meer hierover. Voor alle mensen, in het bijzonder diegene bij wie de ernst – want het is heel ernstig wat we nu meemaken – nog niet is doorgedrongen, verwijs ik graag naar de open brieven van professor Wim Derave van Universiteit Gent. Een pleidooi voor de strikte naleving van de maatregelen’.

Lees verder op De Redactie 

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

1. Blijf thuis als je ziek bent

2. Was regelmatig je handen.

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet

2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).

3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.

5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.