Openbaar onderzoek RUP6bis Ravenhof

  • 6 mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 6bis Ravenhof, bestaande uit:
- plan bestaande en juridische toestand
- grafisch plan
- toelichtingsnota
- stedenbouwkundige voorschriften
- procesnota

Door de gemeenteraad voorlopig is vastgesteld in zitting van 26 april 2021. Het RUP is ter inzage van 10 mei 2021 tot en met 8 juli 2021:
- op de website: projectpagina
- in het gemeentehuis, de dienst urbanisatie, Dorpsstraat 99, 2940 Stabroek. Door de coronamaatregelen kan dit enkel op afspraak via urbanisatie@stabroek.be of 03/210.11.34.

Er wordt een digitaal infomoment gehouden op woensdag 19 mei 2021 om 19uur. Het RUP wordt toegelicht en u kan vragen stellen aan de opstellers van het plan. U dient zich in te schrijven om deel te nemen aan het infomoment vóór 18 mei 2021 via urbanisatie@stabroek.be

Eventuele bezwaren, opmerkingen of adviezen over voormeld RUP moeten schriftelijk bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) toekomen per aangetekend schrijven of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs t.a.v. de GECORO, Dorpsstraat 45, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren, of per mail toegestuurd aan urbanisatie@stabroek.be uiterlijk t.e.m. 8 juli 2021.