Parkeerverbod en signalisatievergunning

button

Bij elke inname van het openbaar domein (weg, parkeerplaatsen, voetpad, berm), voor werken aan de woning, een verhuis, plaatsen van een container, moet vooraf vergunning worden aangevraagd. Ook de aannemers die werken uitvoeren op het openbaar domein moeten een signalisatievergunning aanvragen. Verlengingen kunnen via hetzelfde loket aangevraagd worden.

Aanvraag vergunning

De vergunning vraag je aan via het e-loket, druk op de blauwe kader. 
Dit moet minimum 10 werkdagen voor de gewenste uitvoeringsdatum aangevraagd worden.
Beschik je niet over een computer, dan kan je een beroep doen op een medewerker van de dienst onthaal. Gelieve hier een telefonisch afspraak mee te maken, zie contactpersoon.
Je kan een vergunning niet aanvragen of betalen op het politiekantoor.

Retributie vergunningen

De inname is niet gratis:
- vanaf de 6de dag is een retributie verschuldigd van 0,50 euro per dag en per vierkante meter.
- er wordt telkens een administratiekost van 10,00 euro aangerekend.
De kosten kunnen online betaald worden nadat je hiervoor een uitnodiging per e-mail voor ontvangt.
Eenmaal je vergunning is betaald, ontvang je de vergunning per e-mail of word je telefonisch verwittigd. De vergunning moet steeds aanwezig zijn op de werf.
Merk je dat de aangevraagde periode niet zal volstaan, dan kan je op dezelfde manier een verlenging van 5 werkdagen aanvragen.

Levering en ophalen parkeerverbodsborden

De gemeente Stabroek zal conform de vergunning de signalisatie plaatsen en terug ophalen.
Aannemers krijgen toelating om hun eigen signalisatiematerialen te gebruiken.

Gewestweg? 

Ligt de locatie van uw aanvraag op een gewestweg, en zijn de werken ingrijpend of van langere duur dan dient de aanvraag eerst geregeld te worden met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling wegen en verkeer, de wegbeheerder van de gewestwegen.
Het is dus belangrijk je vergunning op tijd aan te vragen.
Gewestwegen in de gemeente Stabroek:

  • N 111 (dit is het geval voor Laageind, Dorpsstraat, Hoogeind, Driehoek (het deel dat op de gewestweg ligt). Bevoegd district: regie 121 Antwerpen, d'Herbouvillekaai 11 te Antwerpen T 03 241 51 11 - F 03 241 51 05.
  • N 114 (dit is het geval voor Kleine Molenweg, Ettenhoven, Kerkstraat, Markt, Antwerpsesteenweg). Bevoegd district: regie 121 Antwerpen.
  • N 11 (dit is het geval voor Puttestraat). Bevoegd district: regie 123 Brecht, Bethovenstraat 66 te Brecht T 03 330 12 60 - F 03 313 65 20.

Pas nadat er toelating van het Gewest is, kan de politie een vergunning voor je opmaken. De werken mogen pas starten nadat je een vergunning hebt gekregen.

Aansprakelijkheid

De aanvrager is steeds verantwoordelijk voor de goede orde en netheid op de locatie en problemen die eventueel kunnen ontstaan aan het materiaal of signalisatie door bijvoorbeeld een stormwind. De aanvrager moet in dergelijke gevallen de nodige voorzorgen nemen.
 

Contact

Onthaal
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 568 80 80
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
09:00 - 12:00