Politiezone Noord

De lokale politie zorgt voor de basispolitiezorg. Aanvullend organiseert de zone zich rond een aantal gespecialiseerde diensten en prioriteiten.

Er wordt een wijkwerking georganiseerd in 3 afdelingen Hei, Polder en Centrum. Klik hier om uw wijkagent op te zoeken.

Gespecialiseerde diensten

 • Afdeling onderzoek (recherche, jeugd, milieu, slachtofferhulp): T 03 660 09 30

 • Afdeling verkeer: T 03 660 09 42 of e-mail: verkeer@pznoord.be

Andere dienstverlening

 • Gevonden/verloren voorwerpen - verlies van identiteitspapieren: alle gevonden voorwerpen moeten bij de Lokale Politie worden binnengebracht. Deze worden geregistreerd, de nodige opzoekingen worden verricht en in laatste instantie overgemaakt aan de bevoegde gemeentelijke diensten voor bewaring.

 • Fietsregistratie: Uw rijksregisternummer wordt gratis in het kader van uw fiets gegraveerd. Dit kan alleen maar na een afspraak te hebben gemaakt met het secretariaat van de politiepost te Kapellen. Contact: Hoofdcommissariaat Kapellen, T 03 660 09 30 of satelliet Stabroek T 03 660 09 70.

 • Vakantietoezicht: tijdens uw vakantie kan je extra toezicht vragen op uw woning. Er worden dan zowel overdag als ‘s nachts op verschillende tijdstippen controles uitgevoerd. De aanvraagformulieren kan je verkrijgen op de 2 politieposten.

 • Manifestaties: advies voor tijdelijke manifestaties op de openbare weg. 

 • Verkeerssignalisatie (vergunningen): toelatingen tot het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie voor het uitvoeren van werken (bijv. plaatsen van afvalcontainer of verhuiswagen) moet je aanvragen via het e-loket.

 • Wapenvergunningen: voor de aanvragen en de vergunningen voor wapenbezit kan je contact opnemen met de verantwoordelijke per politiepost.

Meer info op de website van de politiezone

Commissariaat politiezone 

Christiaan Pallemansstraat 57 te 2950 Kapellen

T 03 660 09 30 - F 03 605 35 34 

Openingsuren:

 • Maandag-vrijdag: 9u00 tot 19u00

 • Weekend en feestdagen: 9u00 tot 17u00  

 

Politiepost Stabroek

Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek

T 03 660 09 70 - F 03 568 62 52

Openingsuren:

 • Maandag: 9u00 tot 12u00 en 13u30 tot 19u00

 • Dinsdag-donderdag-vrijdag: 9u00 tot 12u00

 • Woensdag: 13u30 tot 16u00

 • Weekend en feestdagen: gesloten