Project Dorpsstraat/Laageind

Stand van zaken juli 2020

Projectwebsite

Volg de heraanleg op de website van wegen en verkeer (AWV)

Nieuwsbrief

Schrijf in op e-nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Hoofdwerken ten vroegste vanaf eind april 2020

De riolerings- en wegeniswerken zijn gestart in april 2020. De hoofdwerken worden in verschillende fases uitgevoerd om de werken zo vlot en efficiënt mogelijk uit te voeren en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De exacte timing van de fasering kan je volgen op de projectwebsite van wegen en verkeer. 

De grote lijnen van de fasering zijn als volgt:

  • Starten aan zuidkant en kant A12.

  • Eens voorbij Abtsdreef werken aan beide kanten (geschrankt).
  • Fases van steeds ongeveer een maand.

Bereikbaarheid - principes tijdens hoofdwerken:

  • Tijdens de hoofdwerken blijft er steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk. Rijrichting is van de A12 richting de Grote Molenweg.
  • Verkeer richting de A12 wordt omgeleid via Oud Broek.
  • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers (tijdelijk fietspad) en voetgangers (sommige werfzones zijn verboden voor voetgangers).

Bereikbaarheid en minder-hinder: 

  • Toegang naar bedrijven/scholen/winkels wordt individueel bekeken => oplossingen op maat (vb. naar draaicirkels, aantal inritten per locatie…). Contacteer de bereikbaarheidsmanager hiervoor 0468 035 384 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
  • Onmiddellijk aanvullen van sleuven
  • Afvalophaling via centrale punten in Dorpsstraat en Laageind

Nutswerken vanaf 30 september 2019

Sinds maandag 30 september 2019 voeren de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken uit. Momenteel  zijn de nutswerken in de Dorpsstraat aanbeland, waar nog de zone aan de kant van het gemeentehuis moet uitgevoerd worden. De nutsbedrijven zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens de nutswerken over een tijdelijk fietspad  rijden dat voorbehouden wordt op de rijweg. We willen de fietsers een zo vlot mogelijke doorgang bieden, maar van tijd zal er in bepaalde werfzones enige hinder zijn (verbindingen van de ene kant naar de andere kant van de rijweg).

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België

Volg de hinder op de voet op onze facebookpagina

stabroek mobiel facebook