Project Dorpsstraat/Laageind

Projectwebsite

Volg de heraanleg op de website van wegen en verkeer (AWV)

Nieuwsbrief

Schrijf in op e-nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief wil AWV je graag op de hoogte houden van de heraanleg van de N111. Telkens als er nieuws te melden valt over het project (zowel in aanloop naar de werken als tijdens de uitvoering ervan) ontvangen geabonneerden een mailtje. 

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur

Zit je tijdens de werken aan de N111 met vragen over de bereikbaarheid van je woning of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Hoofdwerken ten vroegste vanaf eind april 2020

De start van de riolerings- en wegeniswerken is volgens de huidige stand van zaken voorzien vanaf eind april 2020. De hoofdwerken worden in verschillende fases uitgevoerd om de werken zo vlot en efficiënt mogelijk uit te voeren en de hinder zo beperkt mogelijk te houden. De exacte fasering voor de hoofdwerken wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Voor de start van de hoofdwerken wordt er nog een infomoment georganiseerd voor het brede publiek. Dan wordt de fasering en de precieze verkeershinder tijdens de hoofdwerken voorgesteld. Meer info daarover volgt later.

De grote lijnen van de fasering zijn als volgt:

  • Starten aan zuidkant en kant A12.

  • Eens voorbij Abtsdreef werken aan beide kanten (geschrankt).
  • Fases van steeds ongeveer een maand.

Bereikbaarheid - principes tijdens hoofdwerken:

  • Tijdens de hoofdwerken blijft er steeds doorgaand verkeer in één richting mogelijk: van de A12 richting de Grote Molenweg.
  • Verkeer richting de A12 wordt omgeleid.
  • Er wordt steeds doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers.

Bereikbaarheid en minder-hinder: 

  • Toegang naar bedrijven/scholen/winkels wordt individueel bekeken => oplossingen op maat (vb. naar draaicirkels, aantal inritten per locatie…)
  • Onmiddellijk aanvullen van sleuven
  • Afvalophaling via centrale punten

Nutswerken vanaf 30 september 2019

Sinds maandag 30 september 2019 voeren de nutsbedrijven hun ondergrondse kabelwerken uit. Hun aannemer werkt nog tot eind 2019 aan de zuidzijde van de Dorpsstraat en Laageind. Begin 2020 verschuiven de nutswerken naar de noordzijde van de N111 en werken ze vanaf de A12 richting centrum. De nutsbedrijven zullen aangelanden in de werfzone tijdig informeren over toegankelijkheid en onderbrekingen omwille van overkoppelingen. 

Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, voorzien we voor fietsers een zo vlot mogelijke doorgang langs de werken.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België

Volg de hinder op de voet op onze facebookpagina

stabroek mobiel facebook