Publieke raadpleging toegankelijkheidsreglement Buynderbos

  • 24 mei 2021

Conform artikel 11/1 van het BVR van 05/12/2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wordt het ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het Buynderbos ter inzage gelegd.

Het betreft het ontwerp-toegankelijkheidsreglement voor het Buynderbos, 2940 Stabroek. 
Ligging: Molenweg, 2940 Stabroek (gebeid tussen Molenweg, Antwerpse Steenweg en Plasstraat).

Het ontwerp-toegankelijkheidsreglement kan ook ingezien worden (op afspraak) op de milieudienst van Stabroek, Dorpsstraat 99 – 2940 Stabroek.
Een afspraak kan gemaakt worden via milieudienst@stabroek.be of via het nummer 03 210 11 51.

De publieke consultatie loopt van 25/05/2021 tot en met 23/06/2021.

Bezwaren en/of opmerkingen kunnen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen t.a.v. Ivan Schoemans (ivan.schoemans@vlaanderen.be) worden gericht.


 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België