Raadpleging uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

  • 26 april 2021

Van 15 april tot 15 juni 2021 vinden de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten plaats over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. 

Deelnemen aan de inspraak:
•    elektronisch via de onlinevragenlijst van de publieke consultatie
•    per post:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publieke Consultatie Doel 1 en 2
Albert II-laan, 16
1000 Brussel
De commentaren en adviezen moeten bij voorkeur verwijzen naar de titel of het specifieke deel van het project of van het milieueffectrapport waarop ze betrekking hebben.
Het milieueffectrapport, een niet-technische samenvatting  en alle relevante documenten zijn te consulteren  op deze link