Rampenschade

Hevige winden, overvloedige regenval, onweer en bliksem zijn onvoorspelbare natuurfenomen. Stormen kunnen dan ook veel schade aanrichten.

Sinds 1 maart 2007 is in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft het Vlaams Rampenfonds tussenkomen en enkel als het natuurramp of landbouwramp als ramp erkend wordt.

Wat doen bij stormschade?

  • Bij dreigende schade aan uw woning: neem tijdig voorzorgsmaatregelen of verwittig de hulpdiensten om verdere schade te voorkomen.

  • De hulpdiensten kunnen uw beschadigd dak overdekken met zeilen (oplossing op korte termijn).

  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij kan al uw vragen beantwoorden en zal u helpen om de schaderegeling op gang te.

  • Meld binnen de 48 uur uw schade aan het gemeentebestuur via mail naar gemeente@stabroek.be (vermeld naam, adres, opgave  van de soort schade (windschade door storm of windhoos of tornado, waterschade door neerslag of overstroming) en de raming van de schade. De aangifte is nodig zodat het gemeentebestuur de omvang van de schade kan melden aan het Vlaams Rampenfonds en een erkenning kan aanvragen.

  • Neem foto's van de beschadigde plaatsen: ze kunnen van pas komen in uw verzekeringsdossier of in een latere aanvraag bij het rampenfonds.

  • Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, dat kan alleen maar extra problemen met zich meebrengen.

  • Landbouwers nemen zo snel mogelijk contact met de gemeentelijke milieudienst om hun schade te melden en het plaatsbezoek van de schadecommissie te vragen.

Het Vlaams Rampenfonds, hoe wordt een natuurramp een erkende ramp?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de Vlaamse Regering zal vragen. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De Vlaamse Regering beslist uiteindelijk over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp en kan een schadevergoeding aangevraagd worden.

Meer info over het rampenfonds, de aanvraagformaliteiten en -formulieren, het verloop van de erkenning vindt u op het portaal van de Vlaamse overheid.

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België