Retributiereglement betreffende wrakken van voertuigen tijdelijk geplaatst op gemeentelijk terrein als gevolg van inbeslagname

Het bestuur vraagt een vergoeding voor het tijdelijk bewaren, in de gemeentelijke bewaarplaats, van wrakken van voertuigen als gevolg van een verkeersongeval of als gevolg van inbeslagname door de politie.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België