Retributiereglement op het afleveren van uittreksels volgens de Vlaamse codex ruimtelijke ordening

Het bestuur vraagt een vergoeding voor het leveren van opzoekwerk en het afleveren van documenten zoals stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige inlichtingen,... .

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97