Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk en openbaar domein

Het bestuur vraag een vergoeding aan de eigenaar van elke nutsvoorziening naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein. De retributie is niet verschuldigd wanneer werken worden uitgevoerd op vraag van de gemeente.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België