Retributiereglement voor de aansluiting op de openbare riolering

Het bestuur vraagt een vergoeding voor het verhalen van de kosten die voortvloeien uit het aansluiten op de openbare riolering. De retributie is verschuldigd door de persoon die aan het bestuur heeft gevraagd het werk uit te voeren.

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België