Retributiereglement voor het recyclagepark en de selectieve inzameling van huisvuil en gft

Het bestuur vraag een vergoeding voor het inzamelen en verwerken van huisvuil en gft. Deze vergoeding wordt betaald aan de hand van voorschotten via het diftarsysteem. Elk betaald voorschot wordt verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de vergoedingen van het voorschot afgehouden.

Het bestuur vraag eveneens een vergoeding voor de aanvoer van diverse afvalstoffen op het recyclagepark.

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België