Retributiereglement voor inname openbaar domein in functie van werven en/of verkeersbelemmeringen

Het bestuur vraagt een vergoeding bij de inname van het openbaar domein in functie van werven en/of verkeersbelemmeringen. De inname van het openbaar domein moet aangevraagd worden via spotbooking. De vergoeding wordt betaald bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein in gebruik te nemen.

Mobiliteit
Politiezone Noord
Natascha De Cuyper, intergemeentelijke verkeersconsulent
Christiaan Pallemansstraat 57
2950 Kapellen
België
03 660 09 43