Retributiereglement waarborgen en kosten omgevingsvergunningen en attesten

Het bestuur levert voor haar grondgebied zowel omgevingsvergunningen als stedenbouwkundige attesten en planologische attesten af. Bij het indienen van een aanvraag dient er een dossierkost betaald te worden voor de administratieve verwerking van deze dossiers en het afleveren van de vergunning of attest.

Alvorens te starten met werken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, dient een waarborg betaald te worden conform dit reglement. 

Urbanisatiedienst
Gemeentehuis
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België
03 210 11 30
03 569 93 97