RUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

  • 2 maart 2021

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, waaronder Stabroek, Limburg en Vlaams-Brabant.

Dit GRUP heeft als doel een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland (Geleen) en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met digitale infomomenten op 25 en 30 maart en 8, 13 en 15 april 2021 van 19u-21u.
Inschrijven is verplicht en kan via 02/ 553 38 00 of via de link.

Reageren op de startnota

Iedereen kan reageren  op de startnota:

Online, via het inspraakformulier op de website van de afdeling omgeving.
Of per brief. Stuur uw brief naar:
Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
Geef hem af bij de gemeente, dienst urbanisatie tegen ontvangstbewijs. Vraag een afspraak aan bij de dienst urbanisatie.

Meer info in de flyer