Sneeuw- en ijsruiming

De gemeente strooit volgens een strooiplan. Een goede raad als je onderweg bent in de sneeuw: wees altijd voorzichtig en pas steeds uw rijstijl aan de omstandigheden op de weg aan.

Download het strooiplan

Welke strooitaken voert de gemeente uit?

Preventief strooien gebeurt enkel op de wegen waar er bussen van de Lijn rijden en op de hoofdassen van ons wegennet. Er wordt niet preventief gestrooid in de wijken.

Er zijn 3 strooiprioriteiten in onze wijken en deze worden gefaseerd uitgevoerd. De hoofdprioriteit  voor iedere wijk zijn de wegen die het openbaar vervoer volgt en de bushalten, de belangrijkste kruispunten en de fietspaden. De 2de prioriteit zijn de verbindingswegen met druk verkeer, de schoolomgevingen en de bedieningswegen van de wijken. De 3de prioriteit zijn de wijken en de plaatsen waar op bevel van de politie moet worden gestrooid.

De eerste prioritaire strooitaak moet soms herhaald worden. De omstandigheden (hoeveel sneeuw er valt, vriest het hard of gematigd, …) bepalen hoe lang het strooien van elke prioriteit duurt. In goede omstandigheden kunnen alle prioriteiten op 1 dag afgewerkt worden. In minder goede omstandigheden duurt dit 2 tot 3 dagen.

Het Vlaamse gewest strooit de gewestwegen N111 (Driehoek, Hoogeind, Dorpsstraat, Laageind), N114 (Kleine Molenweg, Ettenhoven, Kerkstraat, Markt en Antwerpse Steenweg) en N11 (Puttestraat) in onze gemeente.

De gemeentelijke strooidienst strooit niet op privédomeinen zoals op parkings van de supermarkten.

Waar strooit de gemeente niet?

De gemeente strooit niet in straten met weinig of geen verkeer. De reden is omdat er gestrooid wordt met droog zout. Deze techniek heeft zijn beperkingen. Als er onvoldoende verkeer is, heeft het geen zin om hier te strooien. Voor een efficiënte dooi moet het autoverkeer het zout omzetten en verspreiden op de rijweg. Gebeurt dat niet, dan ontstaan er alleen plassen met dooiwater en die vriezen opnieuw aan. In deze straten moeten bestuurders altijd voorzichtig zijn en hun rijstijl aanpassen. Ook in straten met weinig manoeuvreerruimte komt de strooiwagen niet.

Doe mee!

We roepen onze inwoners op om de stoep voor hun deur sneeuw/ijsvrij te maken en dit zo te houden tijdens de vorst. De sneeuw en ijsschollen moeten op de rand van de rijweg neergelegd worden, de rioolmonden en straatgoten moeten echter vrijgelaten worden. In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van de benedenverdieping in voor het schoonmaken van het voetpad (dit kan ook anders geregeld zijn in het huishoudelijk reglement van de eigenaars).

Bij vriesweer is het ook verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.

Strooizout is niet verkrijgbaar of te koop bij de gemeente.

Wees solidair!

Sneeuwruimen is voor minder mobiele of oudere hulpbehoevende inwoners niet vanzelfsprekend. In een aantal gevallen is het voor deze mensen zelfs onmogelijk. Als goede buur kan je deze mensen bijstaan en hun stoep in hun plaats sneeuw- en ijsvrij maken. 

sneeuwruiming

 

Contact

Gemeentewerken
Gemeentehuis
Dorpstraat 99
2940 Stabroek
België