Stroomafschakelplan Stabroek

Het risico op een elektriciteitstekort in bepaalde omstandigheden blijft bestaan.

De federale overheid neemt maatregelen om een algemene onaangekondigde black-out te vermijden. Deze maatregelen moeten een evenwicht bewaren tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk. Zuinig omspringen met onze energie, is een must altijd en overal, maar vooral bij eventuele schaarste. Als deze maatregelen niet volstaan of onvoldoende effect hebben, zullen groepen eindverbruikers bij een dreigend tekort of schaarste tijdelijk en aangekondigd afgeschakeld worden van het elektriciteitsnet. Deze harde maatregel staat ondertussen bekend als het 'afschakelplan'. In eerste instantie zullen dat de kleine verbruikers zijn (de gezinnen, ...), maar dat kan evolueren naar de grotere verbruikers (industrie).

Er is momenteel al heel wat concrete informatie beschikbaar waarmee burgers zich kunnen informeren en de nodige acties uit kunnen afleiden om zich voor te bereiden op een afschakeling (cfr. elektrisch afhankelijk apparatuur voor chronisch zieken en kwetsbaren, elektrisch apparatuur in bedrijven, supermarkten, horeca, particulieren thuis,...). Deze info vindt u op de website van het crisiscentrum. Hier kan u ook de evolutie volgen van het tekort en de maatregelen.

De gemeente Stabroek is ingedeeld in 'schijf 5'. De effectieve afschakeling wordt aangekondigd door de minister van Energie, de minister van Economie en de minister van Binnenlandse zaken. Deze zullen dat onder meer via de nationale radio en televisie, de dagbladen en de informatiewebsites, Be-Alert en de website crisiscentrum aankondigen. De gemeente zal dit bericht overnemen en lokaal verspreiden. Dergelijke geplande afschakeling zal steeds 7 dagen vooraf worden aangekondigd en een definitieve bevestiging van de afschakeling komt dan 1 dag vooraf.

De straten die in onze gemeente zonder stroom worden gezet, kan u opzoeken op de website van Fluvius.

Voor alle duidelijkheid, de evolutie van het verbruik en de intrede van een 'strenge' winter zullen bepalend zijn voor het afschakelen. De verwachte schaarste zal bij ongewijzigde omstandigheden (vermoedelijk) optreden in de maanden januari/februari. De kans op een schaarste is het hoogst rond de avondpiek (vermoedelijk vanaf 17u00), waarbij wordt uitgegaan van een periode van ongeveer 4 uur zonder stroom. Uiteraard blijft dit richtinggevend en is het afhankelijk van de situatie op het ogenblik zelf.

We willen er tevens op wijzen dat ongeplande afschakeling in normale omstandigheden nog altijd mogelijk blijven. Dit zijn omstandigheden die niet zo onmiddellijk een verband houden met een schaarste of een tekort, maar eerder het gevolg zijn van een storing of een defect, dat via een interventie moet hersteld worden. Dit zijn niet-geplande onderbreking. Netbeheerder Fluvius informeert hierover op haar website/stroomonderbrekingen. Op deze onderbrekingen kan men zich niet voorbereiden, maar er zijn wel enkele tips: houd uw koelkast en diepvriezer zo veel mogelijk gesloten. Die toestellen kunnen een groot aantal uren zonder stroom: uw producten worden dus niet meteen slecht. Bezit u medische apparatuur die verbonden is aan het stroomnetwerk? Bel dan de noodcentrale 112.

 

Afschakelplan Stabroek

Opgelet: het afschakelplan Stabroek staat steeds onder voorbehoud van wijzigingen!

De opgenomen straten in het afschakelplan voor Stabroek is een momentopname en kan nog wijzigen als gevolg van een incident, onderhoudswerken en geografische geaffecteerdheid. Deze geaffecteerdheid houdt in dat een distributiecabine, dat een grotere of kleinere geografische zone met een aantal klanten voedt, in bepaalde gevallen (bijv. aan een gemeentegrens) toch gevolgen ondervindt van het afschakelen omdat een cabine in een naburige buurgemeente wel afgeschakeld wordt en deze in de eigen gemeente niet.

Afschakelplan Stabroek (op de website van de Fluvius kan je zoeken welke Stabroekse straten afgeschakeld worden, laagspanning en middenspanning raadplegen aub! Dit is steeds de actuele stand van zaken, want deze lijst kan dagelijks wijzigen).

Wat doet de gemeente Stabroek op een afschakeldag?

  1. De niet-prioritaire dienstverlening wordt opgeschort. Concreet betekent dit dat alle diensten, lokalen, sportterreinen, buitendiensten van de gemeente Stabroek sluiten om 16u00.
  2. De prioritaire dienstverlening wordt verder gezet, tenzij anders wordt aangekondigd. 
  3. Alle openbare manifestaties kunnen opgeschort of stilgelegd worden (meer info op onze website als deze beslissing wordt genomen).
  4. Er wordt een infopunt geopend in het administratief centrum te Stabroek vanaf 16u00 tot einde afschakeling. Dit infopunt is telefonisch te bereiken op het nummer 0800 32 006 (vanaf 16u00 en enkel op de aangekondigde afschakeldag).
  5. De hulpdiensten kunnen gecontacteerd worden via de noodcentrale 112 of als u deze niet kan bereiken kan u beroep doen op een brandwacht van de hulpdienst die rondrijden in de wijken van de gemeenten vanaf 18u00 tot einde. Je kan ook terecht in de kazerne van de hulpdienst in Hoevenen, Hoge Weg 123B (aan de Volvo garage) of indien mogelijk telefonisch op het nummer T 03 664 86 06.

Meer info

Infonummer (FOD Economie): 0800 120 33.

Referentiewebsites:

https://economie.fgov.be

https://www.elia.be/nl

– https://crisiscentrum.be/nl

 

 

 

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60