Stroompanne Platanenlaan en omgeving

  • 12 februari 2020

Deze morgen om 9u20 trad er een spanningsdefect op in Platanenlaan en omgeving.

Door de aannemer van het rioleringsproject Platanenlaan werd door wegeniswerken een hoogspanningskabel geraakt.

De betrokken straten waren:

ABELENLAAN, ACACIALAAN, BERKENLAAN, BEUKENLAAN, CANADALAAN, CEDERLAAN, DENNENLAAN, EIKENLAAN, ELZENLAAN, 
ESSENLAAN, HAAGDOORNLAAN, HOGE WEG, HULSTLAAN, KASTANJELAAN, KREKELBERG, LINDENLAAN, LORKENLAAN, 
MATTHEUS MANNIENLAAN, OLMENLAAN, PALMENLAAN, PARIJSE WEG, PLATANENLAAN, POPULIERENLAAN, RIJSTRAAT, 
SERINGENLAAN, SPARRENLAAN, VLIERBESLAAN, WILGENLAAN

Fluvius is snel ter plaatse kunnen komen waardoor betrokken straten binnen het halfuur terug spanning hadden. De definitieve herstelling zal zo spoedig mogelijk volgen.