Subsidiereglement actieve sport

Het bestuur geeft aan sportverenigingen een subsidie voor de werking van hun vereniging. De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden die opgenomen werden in dit subsidiereglement.

Contact

Sportdienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België