Subsidiereglement impulssubsidies sport

Het bestuur geeft aan sportverenigingen een impulssubsidie voor de werking van hun vereniging. De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden die opgenomen werden in dit subsidiereglement.