Subsidiereglement inzake de toelagen voor duurzaamheid en leefmilieu

Het bestuur heeft bij investeringen door een burger op het gebied van duurzaamheid en leefmilieu diverse toelagen:

 1. investeren in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Het gaat hier om de installatie van:
  1. warmtepomp/zonneboiler
  2. dakisolatie
  3. muurisolatie
  4. vloerisolatie
  5. hoogrendementsbeglazing
 2. integratie van kleine landschapselementen, hoogstamboomgaarden, bebossing of milieu- en natuurprojecten.
 3. aanleg van groendaken.
 4. gebruik van wasbare luiers
 5. installatie van hemelwaterinstallaties voor woningen en lokalen van erkende verenigingen

De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden opgenomen in dit subsidiereglement.