Subsidiereglement voor erkende verenigingen bij geleden schade naar aanleiding van Corona

Het bestuur engageert zich om een extra subsidie te voorzien voor erkende verenigingen om zo een deel van de schade op zich te nemen die verenigingen geleden hebben naar aanleiding van de maatregelen genomen in het kader van de coronacrisis. De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden opgenomen in dit subsidiereglement.