Subsidiereglement voor impulssubsidies voor erkende Stabroekse verenigingen ten gevolge van Corona

Het bestuur engageert zich om een impulssubsidie te voorzien voor erkende Stabroekse verenigingen om op die manier de verenigingen te helpen de coronacrisis te kunnen overwinnen en hun werking te kunnen verder zetten. De subdidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden opgenomen in dit subsidiereglement.