Subsidiereglement voor straat- en buurtfeesten

Het bestuur voorziet een subsidie voor het organiseren van straat- en buurtfeesten die plaatsvinden op het grondgebied van Stabroek. Het feest wordt georganiseerd voor alle bewoners van de bedoelde buurt of straat of een deel van de straat. De subsidie wordt toegekend volgens de normen en voorwaarden opgenomen in dit subsidiereglement.