Termijn betaling provinciebelasting verlengd naar 4 maanden

  • 30 maart 2020

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op die brief staat een termijn van twee maanden om het bedrag over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste het provinciebestuur die betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die financieel in de problemen dreigen te komen. Zoals altijd worden de meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming, automatisch vrijgesteld van de algemene provinciebelasting. 

INFO: info@provincieantwerpen.be of tel 03 240 50 11