Toelagereglement buurtinformatienetwerken Stabroek

Het bestuur verleent een toelage voor de oprichting van buurtinformatienetwerken (BIN) op Stabroeks grondgebied. Bij de opstart wordt er een startpremie gegeven. De daarop volgende jaren krijgt het BIN een jaarlijkse werkingssubsidie.