Uitbreiding De Rekke

De gemeentelijke basisschool barst uit zijn voegen en er worden de komende jaren nog meer kinderen verwacht. Ook is er nood aan een geschikte turninfrastructuur. De gemeente verwierf de gronden tussen het sportcentrum Blokwegvelden en de school met het oog op een uitbreiding. Het bestuur werkt aan een dossier met nieuwe kleuterklassen, turnzaal en een buitenspeelzone. Tussen de bouwzone en de woningen in de Kerkstraat wordt gekozen voor een bufferzone met nieuwe aanplantingen.

nieuwe kleuterschool

In 2021 zou het dossier administratief rond moeten zijn en kunnen in principe de bouwwerken starten.

Impressie van het bouwproject