Update wijk Putte-Stabroek 3050

Het afgelopen jaar hebben we met het project 'Stabroek 30-50' intensief gewerkt om de verkeersleefbaarheid in de wijk Putte-Stabroek te verbeteren. Deze wijk werd opgedeeld in zones met betrekking tot tonnage, parkeren en snelheid. Vervolgens werd er na de invoer van deze maatregelen een enquête opgesteld om deze maatregelen te evalueren. Hierbij werd vooral het probleem van het sluipverkeer aangekaart door de wijkbewoners. Rond dit sluipverkeer werd op 7 november 2019 een infovergadering georganiseerd waarop de volledige wijk was uitgenodigd. Hier kwamen verschillende interessante voorstellen uit de bus. De terugkoppeling van deze avond werd onder de loep genomen met verschillende actoren met enkele
concrete maatregelen tot gevolg die voorgesteld en gesteund werden op het participatiemoment van 7 november 2020:
• De invoering van de fietsstraat in de Kleine Lepelstraat en op de toegangsweg van 't Kalf.
• De invoering van een knip in de Plantinlaan ter hoogte van het rondpunt. Er zal weliswaar wel een doorgang zijn voor de fietsers/voetgangers. Op deze manier kan ook de Plantinlaan opgenomen worden in de zone 30.
• De invoering van een knip in de Veldstraat ter hoogte van huisnummers 92/94-101/103. Ook hier zal er doorgang mogelijk zijn voor de fietsers en voetgangers.

Bij festiviteiten waarbij de Plantinlaan en Veldstraat opgenomen zijn in de omleiding, zal er de mogelijkheid zijn om de versperring op de weg tijdelijk te verwijderen.

Vooral het verminderen van het sluipverkeer/doorgaand verkeer zal een snelheid verlagend effect hebben waarbij ook de fietser en de voetganger meer ruimte gaat krijgen. Hierdoor zal de verkeersveiligheid en - leefbaarheid verhogen in de wijk.
Graag hadden we deze maatregelen zo snel mogelijk ingevoerd, maar jammer genoeg hebben we wat vertraging opgelopen omwille van de coronamaatregelen.
Maar vanaf 1 augustus 2020 is het zover, dan zal er een proefopstelling geplaatst worden gedurende 6 maanden (tot 31/01/2021). Na 6 maanden zullen we een evaluatie houden en na jullie input kunnen de maatregelen bestendigd, aangepast of indien nodig opgeheven worden.

Contact

Mobiliteitsmedewerker Natascha De Cuyper
Mail naar verkeer@pznoord.be of tel 03 660 09 43
 

Verschillende aankondigingsborden werden in juni geplaatst ter aankondiging van de proefopstelling.

infobord verkeer