Vaccinatiecentrum voor Stabroek in Park Spoor Oost

  • 15 januari 2021

Op Spoor Oost in Borgerhout bouwen de stad en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) het vaccinatiedorp VacCovid. De meeste Antwerpenaren en inwoners van 4 buurgemeentes, waaronder Stabroek, zullen daar volgens de vastgelegde vaccinatiestrategie een coronavaccin krijgen. Voor minder mobiele mensen en risicopatiënten wordt een aangepaste werkwijze georganiseerd op lokaal niveau.

Stabroek maakt samen met de districten Merksem, Ekeren, Bezali en de gemeenten Schoten en Wommelgem deel uit van de Eerstelijnszone (ELZ) Noord Antwerpen. Het ELZ is enige tijd geleden opgericht om de eerstelijnsgezondheidszorg te coördineren. Het is een geografisch strikt afgebakend gebied waarin onder andere de overheidsinitiatieven voor de Covid-19 bestrijding ontplooit worden. De grote logistieke inzet, de grote verplichte personeelsomkadering voor het registreren, vaccineren en recuperatie na de prik, de klinische omstandigheden van de verschillende vaccins en de Vlaamse richtlijnen hebben er voor gezorgd dat we samen moeten werken op het niveau van het ELZ en terecht kunnen in het vaccinatiedorp Park Spoor Oost. In het vaccinatiedorp op Spoor Oost krijgen zoveel mogelijk inwoners van Antwerpen, Schoten, Wommelgem, Stabroek en Borsbeek een vaccin.

Burgemeester Rik Frans: ‘De beslissing is gevallen. Het is de laatste dagen van hogerhand vrij snel duidelijk geworden dat de vaccinatiecentra regionaal via de Eerstelijnszone zullen georganiseerd worden en niet lokaal. Het is zo’n grootscheepse organisatie waar heel veel bij komt kijken. Om zo snel mogelijk groepsimmuniteit te krijgen is de piste van regionale vaccinatiecentra de aangewezen manier. Hier kan het vooruit gaan en krijgen we terug perspectieven op een leven zonder coronamaatregelen. De meeste van onze inwoners zullen hun vaccin krijgen in het vaccinatiedorp Spoor Oost, aan het Sportpaleis. Een mobiele eenheid van dit vaccinatiedorp zal onze oudere inwoners en de risicopatiënten in eigen gemeente of thuis bedienen. Alles wordt nu in orde gebracht en zal binnenkort gecommuniceerd worden. Ik heb het volste vertrouwen dat we heel goed ontvangen zullen worden in een professionele faciliteit. Voor alle problemen bestaat een oplossing, bijv. voor de verplaatsing. Daar zullen we de komende weken hard aan werken, maar de beslissing is een faire deal.’  

Het vaccinatiecentrum van de ELZ Noorderkempen (gemeenten Kapellen, Brasschaat, Kalmthout, Essen en Wuustwezel) komt in de gemeente Brasschaat en zal net zoals Stabroek mobiele vaccinatie teams voor de minder mobiele en risicopatiënten mogelijk maken. Inwoners van Stabroek kunnen hier niet terecht omdat de vaccins toegewezen zijn aan de ELZ Antwerpen Noord, waar Stabroek lid van is.

Park Spoor Oost ligt in de lage emissie zone. De stad heeft ondertussen beslist vrijstelling te verlenen voor diegenen die zich verplaatsen naar het vaccinatiedorp.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

VacCovid vind je naast het testdorp TestCovid, Noordersingel 40 in Borgerhout (vlak bij het Sportpaleis). Er zijn 600 parkeerplaatsen en voldoende fietsenstallingen. In tegenstelling tot het testdorp zal je te voet naar binnen moeten gaan. Het vaccinatiedorp is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Minder mobiele inwoners

Minder mobiele inwoners krijgen een vaccin op een tijdelijke vaccinatielocatie in de eigen gemeente. Meer detail informatie hierover volgt nog. Wie de woning niet kan verlaten, krijgt thuis een vaccin. De huisartsenkring voor onze gemeente is de voorbereidingen gestart. Ook hierover volgt nog meer informatie.

Het federaal vastgelegd vaccinatieplan wordt gevolgd:

vaccinatie

Vrijwillig en gratis

De overheid wil minstens 70 procent van de bevolking vaccineren. De vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger.

Waarom je laten vaccineren? Neem eens een kijkje op  www.laatjevaccineren.be/campagne-covid-19-vaccinatie

 

We volgen de verdere ontwikkelingen op de voet en zullen op onze website de komende weken nieuwe berichten plaatsen. Voor een volledige stand van zaken verwijzen we graag door naar de website van de ELZ Antwerpen Noord. De informatie wijzigt dagelijks, dus blijf regelmatig kijken op de websites!
 

 

Helpende handen gezocht!

Om het vaccineren in het vaccinatiedorp vlot te laten verlopen, zoeken Stad Antwerpen en ZNA  vrijwilligers. Zowel medische als niet-medische profielen kunnen helpen. Wil je je inzetten als vrijwilliger? Bekijk de verschillende taken en registreer je via het aanmeldformulier

Voorkeur gaat naar deze 6 profielen:

  1. stewards: bezoekers begeleiden, de parking organiseren
  2. scriptors: mensen registreren in de computer
  3. medewerkers die de vaccinaties voorbereiden (farmaceutisch assistenten)
  4. logistiek medewerkers: vaccins leveren bij de vaccinatieboxen, materiaal ophalen en voorraadbeheer
  5. vaccinatoren: de arm ontsmetten en het vaccin toedienen
  6. artsen: observatie na de inenting

Hoe gaat het eraan toe in een vaccinatiecentrum?

Eerst word je onthaald, dan krijg je info over je vaccinatie en een medische check, dan word je gevaccineerd en ten slotte even bekomen.

vaccinatie