Vergeet je stoep niet proper te houden!

  • 11 juni 2021

Bewoners hebben de plicht om hun stoep, de wegberm en de straatgoot netjes te houden door onkruid en zwerfvuil te verwijderen. De verplichting is opgenomen in het gemeentelijk GAS-reglement en kan dus bestraft worden met een geldboete.

Concreet betekent het dat bladafval, onkruid en in de winter ook sneeuw moeten worden verwijderd van het voetpad. Wie regelmatig het voetpad keert of lichtjes schuurt met een borstel zal hier weinig hinder van ondervinden.
Ook overhangende struiken en takken die hinderlijk zijn voor de voetgangers of andere weggebruikers, moeten worden verwijderd door de bewoners en/of eigenaars. Het onkruid mag niet in de goot, op de rijweg of op het fietspad worden gekeerd. Ook rioolkolken en goten moeten vrij blijven. Het zuiver houden van afvoergoten – om een vrije afvoer van regenwater te verzekeren – is altijd ten laste van de bewoners en/of eigenaars.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u steeds contact opnemen met de milieudienst van Stabroek op het nummer 03 210 11 50 of via milieudienst@stabroek.be