Verkaveling Schoem te Hoevenen

De gemeente Stabroek zal in samenwerking met IGEAN de verkaveling ‘SCHOEM' ontwikkelen in Hoevenen.

Het verkavelingsplan omvat volgende fasen:

  • Uitbreiding van de weginfrastructuur tussen Kerkstraat en E. De Beukelaerlaan. De weguitbreiding werd intussen gerealiseerd en de straatnaam is ‘August Huybrechtslaan’. De verkeersafwikkeling in E. De Beukelaerlaan werd hierdoor aangepast (gerealiseerd).

  • Verkoop van 14 private kavels voor eensgezinswoningen. De private bouwprojecten zullen in de loop van dit en volgend jaar starten (verkoop bijna gerealiseerd).

  • Bouw van 46 meergezinswoningen verspreid over 4 gebouwen. Dit onderdeel werd gekoppeld aan een architectuurwedstrijd, uitgeschreven door Igean in opdracht van het gemeentebestuur. De laureaat werd LV-Architecten. De architect zal samen met de aangestelde bouwontwikkelaars (Reno-Art uit Brecht en Van Wellen Group uit Antwerpen). Planning is opgestart. Uitvoering opstart in 2021 of 2022.

  • Bouw van een ontmoetingscentrum met +/- 40 bejaardenflats, bibliotheek en kinderopvang. Planning wordt opgestart in 2021.

  • Aanleg van het park en de groenvoorzieningen, dit krijgt vorm na de bouw van de gemeenschapsvoorziening en is het sluitstuk van het gehele project.

Stand van zaken

  • In het najaar 2020 of ten laatste in het voorjaar 2021 zal Igean de laatste 4 bouwpercelen verkopen uit de fase eengezinswoningen.  De percelen hebben een oppervlakte die varieert tussen 300m² en 439m². Met de verkoop van deze percelen mikt de gemeente op jonge gezinnen die een band hebben met de gemeente (wonen, werken) en op deze plek hun droom willen waarmaken. Info vind je op de website van Igean

  • Voor de fase van 46 meergezinswoning werd een infomarkt gehouden op 16 oktober 2019. De partners LV-Architecten uit Kalmthout, Reno-Art uit Brecht en Van Wellen Group uit Antwerpen (bouwontwikkelaars) kwamen hun plannen toelichten en gïnteresseerden konden hun informatie achterlaten om verder geïnformeerd te worden. Nieuwe geïnteresseerden kunnen zich nog steeds op deze lijst laten plaatsen. Mail uw gegevens naar informatie@stabroek.be of telefonisch 03 210 11 60. Zodra de verkoop wordt opgestart, zal je gecontacteerd worden.

Contact

Informatiedienst
Administratief centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België
03 210 11 60