Verkeerssituatie kruispunt Picoloplein/Abtsdreef/Conservenweg verduidelijkt

  • 20 april 2021

Picoloplein (winkelzone) blijft enkel bereikbaar via de inrit in de Conservenweg. Het verlaten van de winkelzone (het plein) gebeurt via Picoloplein. Hier inrijden is VERBODEN. Dit is de definitieve situatie.

De nieuwe verkeerslichten hier zijn VOORLOPIG afgesteld met een vast tijdslot, maar dat is een tijdelijke installatie. Op het einde van de werken worden tussen de 3 kruispunten op de as Dorpsstraat-Laageind detectielussen aangebracht in de rijweg die een dynamische verkeersregeling zal geven voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Deze lussen spelen in op de actuele verkeerssituatie. Dit kan echter maar van start gaan als alle verkeerslichten op de kruispunten zijn geïnstalleerd. Nog tot de zomer zullen weggebruikers dus van tijd onnodig voor het rood staan. We moeten nog even geduld opbrengen tot alle werken en installaties in orde komen.