Cultuurraad

De cultuurraad is een erkend adviesorgaan dat het college en de cultuurdienst advies geeft over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal cultuurbeleid. 

Het cultuurbeleid heeft betrekking op vele deelaspecten, zoals de Stabroekse verenigingen, kunsten, erfgoed, nieuwe straatnamen, (subsidie)reglementen, infrastructuur,...

Naast de adviserende rol, treedt de cultuurraad ook regelmatig op als organisator van evenementen.