Subsidie verenigingen - uitgezonderd sport en jeugd

Binnen de perken van het budget en het meerjarenplan van het lokaal bestuur Stabroek worden basissubsidies verleend aan erkende sociaal - culturele verenigingen. Activiteiten van de culturele, vaderlandslievende, folkloristische, gezins- en bejaardenverenigingen komen in aanmerking. 

Sport- en jeugdverenigingen kunnen een aanvraag doen via de sportdienst - jeugddienst. 

Subsidie jeugdwerk

Subsidies sportverenigingen (interne link nog aan te maken) 

 

Gemeenteraad 19 december 2016 - Subsidiereglement voor verenigingen behoudens sport en jeugd 

Contact

Vrije tijd
Sociaal huis
Kerkstraat 35/37
2940 Stabroek
België