Sportraad

sportraadDe sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport.  Enkele voorbeelden daarvan zijn het meerjarenplan, de investeringen en tarieven van de sportinfrastructuur, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen. De sportraad staat ook in voor de belangen van de Stabroekse sportclubs en sportbeoefenaars. Bovendien fungeert de sportraad als communicatiekanaal tussen de sportclubs en -beoefenaars en het gemeentebestuur.

Naast deze taken neemt de sportraad een actieve rol op zich en organiseren zij een aantal activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. Zo ondersteunt de Stabroekse sportraad onder andere de viering van de sportlaureten, de jaarlijkse scholencross en organiseren zij de wandel-mee-dag en een "doeactiviteit" met de sportverenigingen aan de dorpsdag.

Samenstelling 

De sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een dagelijks bestuur. Beide worden gekozen bij de start van de nieuwe beleidsperiode voor een termijn van zes jaar.

Algemene vergadering

Elke vereniging, instelling of organisatie die sportieve activiteiten ontplooit op het grondgebied van de gemeente kan lid worden van de Algemene Vergadering. Ook individuele personen die deskundig zijn of inwoners die geïnteresseerd zijn in sport kunnen aansluiten. De leden van de Algemene Vergadering (momenteel een 60-tal) komen jaarlijks samen in de maand oktober.

Dagelijks Bestuur

De leden van het dagelijks bestuur worden gekozen door de algemene vergadering bij de start van de nieuwe beleidsperiode. Zij vergaderen maandelijks en bespreken hierbij de lopende zaken. Het dagelijks bestuur dient als eerst aanspreekpunt van de sportraad voor verenigingen en voor het gemeentebestuur.

Het Dagelijks Bestuur telt 15 stemgerechtigden leden. Frank Van Dingenen is voorzitter, Tim Uten ondervoorzitter, John Huysmans secretaris en Kris Adam penningmeester. De sportschepen en de sportfunctionaris zijn extra niet- stemgerechtigde leden van het Dagelijks Bestuur.

Info

doc bestandstatuten sportraad (56 kB)

doc bestandHuishoudelijk reglement sportraad (35 kB)

 

 

Contact

Sportdienst
Administratief Centrum
Dorpsstraat 45
2940 Stabroek
België