Waardering voor vrijwilligers

Het lokaal bestuur tracht zijn waardering voor vrijwilligers regelmatig uit te drukken door hen via verschillende kanalen en manieren te bedanken voor hun inzet. Waardering is echter maatwerk. Daarom drukt elke dienst zijn waardering op zijn eigen manier uit. 

Jaarlijks vindt er een vrijwilligersfeest plaats waar alle vrijwilligers van het lokaal bestuur op worden uitgenodigd. Daarnaast reikt het bestuur samen met de cultuurraad jaarlijks een cultuurprijs uit. Samen met de sportraad organiseert ze jaarlijks een kampioenenhuldiging.

 

Contact

Vrijwilligerswerk Stabroek
Kerkstraat 37
2940 Stabroek
België