Wachtdienst rioolbeheerder Aquafin

Het aanspreekpunt voor rioleringsdiensten en -projecten is Aquafin. U kan contact nemen met Aquafin:

  1. Telefonisch: T 03 450 45 45 (tussen 8u00 en 19u00 kan u via de telefoon inlichtingen vragen, een verstopping of verzakking van de riolering op het openbaar domein melden, klachten over de uitvoering van een project). Noodgevallen worden 24 op 24 uur per telefoon behandeld.

  2. Online: u kan via het e-loket van Aquafin een verstopping of verzakking van de riolering op het openbaar domein melden, informatie vragen of een klacht indienen over een project in uitvoering en een aanvraag indienen voor een riool huisaansluiting. Informatie over nieuwe huisaansluiting kan u bekomen op het telefoonnummer 03 450 48 06.