Camerabewaking Stabroek

In de gemeente Stabroek is er op enkele openbare plaatsen camerabewaking. Op deze plaatsen werden we afgelopen jaren geconfronteerd met inbraken, vandalisme en overlast. Het cameratoezicht is een antwoord op deze criminaliteit en overlastvormen.

Prioritaire doelstellingen van het cameratoezicht zijn:

· Misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

· Overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.

De camera's worden niet gebruikt om in huizen of privédomein binnen te kijken.

De camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Locaties

Er hangen camera’s op volgende openbare locaties:

- Terrein ’t Kalf en het polyvalent lokaal, Veldstraat 97 te Putte-Stabroek.

- Terrein Molenhoek en het polyvalente lokaal,  Binnenpad 50 te Stabroek.

- Speel- en sportvelden en gebouwen Korfbal aan de Populierenlaan z/n te Hoevenen.

- Gemeentelijke sporthal en jeugdcentrum (met inbegrip van de polyvalente lokalen van het jeugdcentrum) en parking op het terrein Blokwegvelden, Kerkstraat 89 te Hoevenen.

- Danckerse Weg, ter hoogte van de slagboom.

Verwerkingsverantwoordelijke gemeentebestuur Stabroek

Secundair legt het camerasysteem uiteraard alle beelden vast van wat in de openbare camerazone gebeurt. De beelden kunnen verwerkt worden tot bewijsmateriaal en worden 31 dagen bewaard, behalve als ze relevant zijn voor een onderzoek of vervolging. De beelden zijn dus slechts gedurende 1 maand opvraagbaar. Enkel de medewerker die is aangesteld door het gemeentebestuur Stabroek, dat de verantwoordelijke voor de verwerking is, mag de beelden bekijken. Het gemeentelijk cameratoezicht is in regel met de voorschriften van de camerawet en privacywet. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit

Info met betrekking tot de beeldverwerking kan schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur Stabroek, Dorpsstraat 99 te 2940 Stabroek of door een mail te sturen naar gemeentewerken@stabroek.be

pictogram camerabewakingPersonen die een zone met camerabewaking betreden worden geïnformeerd door het wettelijk pictogram.   

Dit is geplaatst aan de verschillende ingangen van de bewakingszones. Deze borden maken je er attent op dat je wordt gefilmd.