Dode of gewonde dieren

Als je een kadaver van een dier aantreft op het openbaar patrimonium (op de weg, voetpad, openbaar bos), neem je voor de opruiming contact op met de dienst gemeentewerken op het magazijn via het nummer 03 665 11 14.

Deze regel geldt niet voor landbouwdieren of gezelschapsdieren op particulier terrein:

 • Grote dieren: Weegt het gezelschapsdier meer dan 10 kilogram of gaat het wettelijk om een landbouwdier, dan moet dit dier verplicht naar de erkende verwerker worden afgevoerd. Dit kan via een erkend ophaler of geregistreerd vervoerder.  Een volledige lijst vind je op de ovam website. Selecteer op die pagina wel eerst de juiste DBP-code (kadavers van gezelschapsdieren). 

 • Dierenartsen: Gezelschapsdieren die sterven bij een dierenarts kunnen verder vandaar uit rechtstreeks naar een erkend ophaler worden overgebracht. 

 • Dierencrematorium: In Vlaanderen is een beperkt aantal crematoria vergund voor het verbranden en eventueel tijdelijk opslaan van dode gezelschapsdieren. Dierencrematoria moeten vergund en erkend zijn voor de exploitatie en indien ze zelf gezelschapsdieren ophalen over een erkenning voor het ophalen van dierlijk afval (lijst zie ovam website).  .

 • Begraven? Het begraven in eigen tuin is eventueel nog mogelijk al moeten strikte voorwaarden nageleefd worden:

  • het dier mag niet gestorven zijn door een besmettelijke ziekte

  • het dier mag niet meer dan 10 kg wegen

  • de grond mag niet klei- of leemachtig zijn

  • de put moet minstens een halve meter diep zijn

  • je mag het dier niet begraven in plastic of een andere slecht afbreekbare verpakking

  • je mag het dier niet begraven op openbaar terrein

Als je een gewond dier zonder eigenaar aantreft op het openbaar patrimonium, neem dan contact op met de politie op het nummer 03 660 09 30. Zij zullen dan het Vogelopvangcentrum (VOC) contacteren die het dier komen ophalen en verder onderzoeken, behandelen,… Er wordt nagegaan of het dier geregistreerd is (katten en honden) zodat indien mogelijk de eigenaar gecontacteerd wordt. De kosten van het overbrengen van het dier, eventuele verzorgingen of euthanasie zijn voor de eigenaar van het dier.

 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België