Energie- en klimaatbeleid

Klimaatneutrale Organisatie 2020

In het kader van de campagne “Klimaatneutrale Organisatie 2020” engageert gemeente Stabroek zich om de eigen uitstoot van koolstofdioxide, lachgas en methaan drastisch te verminderen, en vanaf 2020 de resterende uitstoot te compenseren. Gemeente Stabroek heeft hiervoor al verschillende acties ondernomen, waaronder:

 • het isoleren van daken en muren.
 • de renovatie van stookplaatsen.
 • het plaatsen van zonnepanelen op 6 grote gemeentelijke gebouwen.
 • de verduurzaming van het wagenpark.
 • kraantjeswater voor medewerkers en vergaderingen ipv flessenwater.

Burgemeestersconvenant

Maar het gaat verder. Naast ons engagement om een klimaatneutrale organisatie te worden, heeft gemeente Stabroek het burgemeestersconvenant ondertekend. Dit houdt in dat we niet enkel als organisatie de uitstoot van broeikasgassen maximaal wil reduceren, maar dat we ons tevens engageren om de CO2-uitstoot van het volledige Stabroekse grondgebied te verminderen met 20% tegen 2020. Gezien méér dan 50% van de CO2-uitstoot van de woningen komt, kunnen we een grote daling dan ook enkel realiseren met de hulp van onze inwoners. Ter ondersteuning organiseert de gemeente verschillende acties, waaronder:

 • extra premies bovenop de premies van Eandis bij verschillende energiebesparende maatregelen (dak-, muur-, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, groendak, hemelwaterinstallatie).
 • ondersteuning bij het overstappen naar een andere, groene energieleverancier.
 • duurzaam bouwadvies i.s.m. Kamp C.
 • groepsaankopen isolatie i.s.m. Igean.
 • ondersteuning bij het aanvragen van de goedkope/renteloze lening.
 • participatieproject wijkrenovatie.

Het volledige energie- en klimaatbeleid kan je terugvinden in het Energie- en Klimaatactieplan.

 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België