Rampenschade

Rampenschade

Hevige winden, overvloedige regenval, onweer en bliksem zijn onvoorspelbare natuurelementen. Stormen zijn dan ook in staat om veel schade aan te richten.

Sinds 1 maart 2007 is het verplicht dat in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen is opgenomen. Slechts in uitzonderlijke gevallen blijft het Rampenfonds tussenkomen en dit alleen maar als het schadefeit als algemene ramp erkend werd.

Basisinformatie over een brandverzekering bij schade aan woningen en de inboedel kunt u bekomen bij uw verzekeringsmakelaar.

Wat te doen bij stormschade?

  • Bij dreigende schade aan uw woning: neem voorzorgsmaatregelen of verwittig de hulpdiensten. De hulpdiensten kunnen uw beschadigd dak overdekken met zeilen (oplossing op korte termijn).
  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij kan al uw vragen beantwoorden en zal u helpen om de schaderegeling op gang te brengen (sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn).
  • Meld binnen de 48 uur uw schade aan het gemeentebestuur via mail naar gemeente@stabroek.be (vermeld naam, adres, opgave  van de soort schade (windschade door storm of windhoos of tornado, waterschade door neerslag of overstroming) en de raming van de schade. De aangifte is nodig om de omvang van de ramp in kaart te brengen (zie hieronder).
  • Neem foto's van de beschadigde plaatsen: ze kunnen van pas komen in uw verzekeringsdossier.
  • Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, dat kan alleen maar extra problemen met zich meebrengen.

Het rampenfonds, hoe wordt een natuurramp een erkende ramp?

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring. Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp en kan een schadevergoeding aangevraagd worden.
 
Meer info over het rampenfonds, de aanvraagformaliteiten en -formulieren, het verloop van de erkenning vindt u op het portaal van de Vlaamse overheid.
 

Contact

Milieu
Gemeentehuis Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
België